Ch. Hannibal Optima grata (Ego de Joanxichcan x Anthea Optima grata)

X

Rwbla dels Segadors (Larry dels Segadors x Danea de la Terreta)