Xipheos v. Mississipi  Plato v.d. Hazenberg
       Tammy v. Mississipi
   Valentino Optima grata  Luisa Optima grata  Urban v.d. Hazenberg
 Yason Optima grata      Constans Optima grata
      Ago del Cole dell´Infinito   Ibsen v.d. Sembacher Flur
       Tullia del Cole dell´Infinito
   Veggie z Kaštýlku     Casanova Optima grata
     Ann Ifrit  Fortuna Optima grata
       Ego de Joanxichcan
    Ultimo Optima grata   Hannibal Optima grata   Anthea Optima grata
       Ago del Cole dell´Infinito
 Ailin Adur box    Veggie z Kaštýlku  Ann Ifrit
     Vlad du Val d´Europe  Senna des Courtillieres
    Cherry Heny Box    Dakira del Cabezo de la Jara
       Casanova Optima grata
     Connie Ifrit  Fortuna optima grata